น้ำมันแพง

Test by QA น้ำมันแพง

น้ำมันแพง

ความผันผวนของค่าเงิน

เนื่องจากราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดหลักของโลกนั้น มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ  ดังนั้นเมื่อสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ต้นทุนในการซื้อน้ำมันผันผวนไปด้วย เหตุนี้เลยส่งผลทำให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนั้นเอง 

ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป 

 เพราะต้นทุนของน้ำมันดิบแต่ละช่วงเวลานั้นมีผลต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปด้วย ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันขึ้นๆลงๆ ก็อาจขึ้นอยู่กับราคาของน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปด้วยนั้นเอง

ภูมิศาสตร์มีผลต่อราคาน้ำมัน 

ในกรณีการเกิดสงคราม ความขัดแย้ง ในบริเวณพื้นที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมัน อาจจะเป็นอุปสรรคในการขนส่งเข้าสู่ตลาด เหตุผลนี้อาจเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น 

การเก็งกำไรของตลาด

น้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูปซื้อขายในตลาดเปิด จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรและความสนใจจากนักลงทุนได้ โดยส่วนนี้มีส่วนทำให้ราคาน้ำมันผันผวน ขึ้น ลง เป็นปกติ

เทคโนโลยีในการผลิตพลังงาน

หากเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนมีความก้าวหน้าอย่างมาก อาจส้งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลงและส่งผลต่อราคาน้ำมันได้ 

ฤดูกาลกับสภาพอากาศ 

ความต้องการในการใช้น้ำมันอาจผันแปรไปตามฤดูกาลหรือสภาพอากาศก็เป็นได้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

img

สินค้าทั้งหมด

img

ส่วนลด

img

ติดตามสถานะ

img