coverImg-ตรวจเช็คยางรถยนต์วันละนิด เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ name

ตรวจเช็คยางรถยนต์วันละนิด เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ cover description

ารเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น แน่นอน ว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เราจึงต้องระมัดระวังและขับขี่โดยความไม่ประมาท แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ นั่นก็คือการหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ นั่นเอง โดยยางรถยนต์ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้รถขับเคลื่อนไปได้ รถที่ยางรถยนต์มีปัญหา มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ อาจเกิดการไถล ทรงตัวไม่ดี หรือเบรกไม่ได้ตามที่ต้องการซึ่งเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ ทิสโก้ออโต้แคช จึงมีวิธีง่ายๆ ในการตรวจเช็คยางรถยนต์ พร้อมกับแนะนำสภาพยางรถยนต์ที่ควรเปลี่ยนมาบอก

 

Test Header 2

img

สินค้าทั้งหมด

img

ส่วนลด

img

ติดตามสถานะ

img